751638/5

Omni Antenna V-Pol 1-port 8dBi 5T 380-430