OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 7871X019V01 (DOME)

V-Pol 1-port 2/5dBi 698-960 / 1450-4000